Kongres 590 – Rzeszów (17-18.11.2016)

W dniach 17-18 listopada 2016 r. braliśmy udział w KONGRESIE 590 w Rzeszowie, gdzie zostaliśmy zaproszeni do udziału w „Showroom najnowszych polskich technologii”.
Mieliśmy zaszczyt gościć na naszym stoisku Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudę, którego zapoznaliśmy z działaniem nowych, innowacyjnych systemów bezpieczeństwa AEDO i SECS.
Pan Prezydent zainteresował się możliwością wykorzystania systemów AEDO i SECS w wojskowych środkach transportu, w celu w zwiększeniu bezpieczeństwa polskich żołnierzy i poprawy konkurencyjności polskiego przemysłu zbrojeniowego.